University of TorontoKanada

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od57/mesiac

O univerzite

Univerzita v Toronte je globálnym lídrom v oblasti výskumu a výučby. Ponúka rôznorodé a rozsiahle študijné oblasti organizované menšími vzdelávacími komunitami, čo vytvára výnimočné prostredie pre študentov.

Život v meste

Univerzita sa nachádza v jednom z najživších mestských prostredí na svete. Toronto je dynamické mesto plné miest a rôznorodosti, kde si každý nájde pre seba to pravé, či už sú to športové tímy, kultúrne udalosti, festivaly alebo pouličné veľtrhy. V Toronte proste nájdete všetko.

Život v kampuse

Na Univerzite v Toronte študenti, fakulty a zamestnanci študujú, pracujú a žijú v troch školských areáloch. Univerzita ponúka mimoriadne priaznivé prostredie pre štúdium a život. Univerzita má 3 kampusy - Downtown Toronto (St. George), Mississauga a Scarborough.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.