The university of ManchesterVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od49/mesiac

O univerzite

História jednej z najlepších vysokých škôl vo Veľkej Británii siaha do roku 1824, keď bol v Manchestri založený Inštitút mechaniky. Odvtedy sa škola rozrástla a ponúka vyše 1 000 odborov špičkového vzdelávania. Z jej radov vyšlo 25 laureátov Nobelovej ceny a momentálne vzdeláva vyše 40 000 študentov. Hneď po získaní titulu sa zamestná alebo pokračuje v štúdiu 94 % absolventov.

Život v kampuse

Kampus University of Manchester sa nachádza južne od centra mesta a v posledných rokoch prechádza veľkými zmenami. Univerzita investuje nemalé prostriedky do zveľadenia priestorov či do stavby nových budov. Študenti tak majú k dispozícii napríklad nový Inštitút biotechnológie či moderné centrum matematiky pomenované po zakladateľovi modernej informatiky Alanovi Turingovi.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.