The University of EdinburghVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od48/mesiac

O univerzite

Bola založená ako štvrtá univerzita v Škótsku a šiesta vo Veľkej Británii a dnes patrí medzi najprestížnejšie univerzity na svete. Univerzita každoročne dostáva približne 47 000 prihlášok, vďaka čomu je treťou najpopulárnejšou univerzitou v Británii podľa počtu uchádzačov. V akademickom roku 2010 - 2011 boli šance na prijatie 27 percentné.

Život v kampuse

Život na tunajšej univerzite je rôznorodý a ponúka veľa možností. Avšak školský kampus je známy vďaka športovým aktivitám, ktoré sú zastrešované 67 klubmi. Výber športov siaha od tradičnejšieho futbalu či rugby až po nezvyčajnejšie ultimate frisbee.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.