Slovak University of Technology in BratislavaSlovensko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od16/mesiac

O univerzite

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) so sídlom v Bratislave, do 1. apríla 1991 ako Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT), je najvýznamnejšia technická vysoká škola na Slovensku.

Život na univerzite

Na univerzite sa nachádza mnoho študentských spolkov a krúžkov, ktoré organizujú podujatia rôzneho charakteru. Od súťaží cez premietanie až po univerzitné párty.

Ubytovanie

Slovenská technická univerzita postupne rekonštruuje všetky svoje študentské domovy a jedálne. V blízkosti internátov či fakúlt sú študentom k dispozícii športoviská (tenisové kurzy, atletická dráha, ihriská na futbal, plážový volejbal, basketbal, minifutbal, ale aj plavárne).

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.