McGill UniversityKanada

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od57/mesiac

O univerzite

McGill University je kanadská verejná univerzita sídliaca v Montreale v provincii Quebec. Bola založená v roku 1821. Dnes má okolo 40 000 študentov na 11 fakultách.

Život v kampuse

Univerzita ponúka rôzne študentské krúžky, športové kluby, podujatia a programy. Všetko šité na mieru študentom tak, aby čo najviac rozvíjali svoj potenciál.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.