Masarykova univerzitaČesko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od17/mesiac

O univerzite

Masarykova univerzita je česká verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorá bola založená v roku 1919. Skladá sa z deviatich fakúlt a sídli v Brne. Podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch ide o druhú najväčšiu vysokú školu v Česku. Zároveň má najvyšší počet prihlášok od slovenských študentov spomedzi vysokých škôl v Česku.

Život v kampuse

Na Muni pôsobí viac ako 50 študijných spolkov, ktoré sa venujú všetkému možnému od prevádzky študentskej televízie cez IT krúžky až po organizáciu dobrovoľných akcií.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.