Harvard UniversityUSA

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od91/mesiac

O univerzite

Najstaršia americká univerzita Harvard oslavuje 370 rokov. Je jednou z ôsmich škôl, ktoré sú súčasťou elitnej „brečtanovej ligy“. Patria do nej univerzity severovýchodu Spojených štátov, ktoré sa zároveň v univerzitných rebríčkoch kvality umiestňujú na popredných miestach.

V snahe o dokonalosť ponúka Harvard univerzita jedinečnú skúsenosť pre študentov v širokom spektre študijnych odborov. Zároveň sa pýši titulom najstaršia univerzita v USA.

Ročne ju navštevuje vyše 22 tisíc študentov z celého sveta. Univerzita sa skladá z 11 akademických jednotiek.
Ocenenia: 48 Nobelových laureátov, 32 lídrov krajín, 48 pulitzerových cien.

Ubytovanie

Harvard ponúka univerzitnej komunite jedinečné zdroje vrátane knižníc, laboratórií, múzeí a výskumných centier na podporu vedeckej práce v takmer každej oblasti alebo disciplíne.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.