Erasmus University RotterdamHolandsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od46/mesiac

O univerzite

Erasmus University Rotterdam je vysoko hodnotená medzinárodná výskumná univerzita so sídlom v dynamickom a rozmanitom meste Rotterdam. Založená bola v roku 1913, v súčasnosti je jednou z najväčších holandských univerzít s počtom študentov 29 000. Profesori a študenti, sedem fakúlt a dve inštitúcie pracujú na globálnych sociálnych výzvach v oblastiach zdravia, bohatstva, správy a kultúry.

Život v kampuse

Centrom Erasmus University Rotterdam je kampus Woudestein, ktorý je vzdialený 15 minút jazdy na bicykli od centra mesta Rotterdam vrátane elegantnej novej vlakovej stanice Rotterdam Centraal.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.