Brno University of TechnologyČesko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od17/mesiac

O univerzite

Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně) je verejná vysoká škola zameraná na technické, ekonomické a umelecké vedy. Je najstaršou vysokou školou v Brne. V súčasnosti ponúka štúdium na ôsmich fakultách a dvoch vysokoškolských inštitúciách v bakalárskych, magisterských i doktorských študijných odboroch.

Život v kampuse

Brněnský kampus VUT je v tesnej blízkosti Technologického parku, kde sídlia pobočky takých svetových spoločností ako sú IBM, Red Hat, Vodafone alebo Zebra Technologies. Tieto firmy potom súperia o študentov, ktorí k nim nastúpia na stáž. Zaznamenajú tak najnovšie trendy a už počas štúdia sa orientujú v prostredí firmy.

Ubytovanie

Kto má rád študentský cvrkot a chce mať po ruke školu, menzy i športové ihrisko, vyberie si internáty pod Palackého vrchom. Sú súčasťou univerzitného kampusu a majú kapacitu pre dva a pol tisíc študentov v jednolôžkových až trojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou, toaletou a kuchynkou.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.