AmsterdamHolandsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od52/mesiac

O univerzite

Tretia najstaršia a najväčšia univerzita v Holandsku ponúka vzdelanie vo vyše 200 odboroch v angličtine a nachádza sa v TOP 15 najlepších európskych univerzít. Univerzita je špičkou medzi medzinárodnými univerzitami s viac ako 30 000 študentmi, 6 000 zamestnancami a 3 000 doktorandmi zo 100 krajín sveta.

Život v kampuse

Univerzita nemá jeden centrálny kampus, budovy škôl a fakúlt sú roztrúsené po celom meste. Študenti tak nezažívajú život v uzavretom areáli, ale živý ruch metropoly Holandska.

Ubytovanie

Univerzita poskytuje ubytovanie iba študentom 1. ročníka a študentom výmenných programov. Ostatní si musia hľadať ubytovanie sami, zvyčajne sa delia o byt s inými študentmi.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.