ZIBAT - Zaeland Institute of Business and TechnologyDánsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od9 020/mesiac

O univerzite

Filozofia školy je vyťažiť z veľkosti, ale zároveň si zachovať jedinečný a silný lokálny profil.

Život v kampuse

Život v meste, a hlavne v kampusoch Næstved a Slagelse, je lacnejší než v iných mestách. V blízkosti sa nachádza Kodaň, kde majú študenti navyše možnosť rýchlo si nájsť prácu.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.