Uppsala UniversityŠvédsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od8 270/mesiac

O univerzite

Uppsala universitet (Uppsalská univerzita) je univerzita v meste Uppsala vo Švédsku. Je to najstaršia švédska univerzita, založená v roku 1477, s dlhou tradíciou a množstvom študentov, ako aj študijných programov. Na uppsalskej univerzite študuje momentálne skoro 44 000 študentov.

Život v kampuse

Múzeá plné umenia, hudba na koncertoch alebo spievanie v zbore. Dvere sú otvorené všetkým a ponuka kultúrnych podujatí je k dispozícii pre študentov, zamestnancov, občanov Uppsaly, ako aj návštevníkov mesta.

Ubytovanie

Študentské izby sú zvyčajne jednoposteľové miestnosti o rozlohe 12 - 18 m2 a s vlastným WC a sprchou, aj keď existujú určité výnimky. Kuchyňa je zvyčajne spoločná a delíte sa o ňu s ostatnými študentmi, ktorí žijú na tej istej chodbe.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.