Univerzita Palackého v OlomouciČeská republika

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od3 350/mesiac

O univerzite

Univerzita Palackého v Olomouci je druhá najstaršia univerzita v Českej republike. V súčasnosti predstavuje modernú univerzitu s 8 fakultami a viac ako 300 študijnými odbormi. Univerzita Palackého patrí k významným vzdelávacím inštitúciám na európskej úrovni. Spolupracuje s mnohými partnerskými zahraničnými inštitúciami a podporuje internacionalizáciu i mobilitu v rámci výskumného a vzdelávacieho prostredia.

Život v kampuse

Súčasťou univerzity je aj Akademik sport centrum so 40 rôznymi druhmi športových aktivít, s letnými a zimnými športovými kurzmi.

Ubytovanie

Väčšina študentov býva v študentských internátnych mestečkách, kde sú koncentrované všetky potrebné služby. Študenti vyšších ročníkov, naopak, využívajú možnosť bývať s priateľmi v spoločných bytoch, ktoré sú rovnako cenovo dostupné ako internáty.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.