Univerzita KarlovaČeská republika

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od3 840/mesiac

O univerzite

Karlova univerzita má spolu 17 fakúlt v Českej republike, z toho 14 v Prahe. Najstaršia univerzita v Českej republike patrí medzi európske TOP univerzity. Cieľom vedenia univerzity je stať sa „univerzitou tretieho tisícročia“, t. j. slobodnou, modernou, inšpiratívnou a otvorenou univerzitou.

Život v kampuse

Praha sa v posledných rokoch stala populárnym európskym mestom na štúdium a život. Z toho dôvodu sem prichádza čoraz viac medzinárodných študentov. Veľkou výhodou je množstvo kultúrnych podujatí, festivalov a zároveň cenová dostupnosť pre slovenských študentov.

Ubytovanie

Študenti Karlovej univerzity najčastejšie využívajú internátne ubytovanie, a to hlavne pre dobrý pomer ceny a kvality. Ďalšou výhodou sú menzy, kde majú študenti zvýhodnené ceny jedál.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.