University of SunderlandVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od9 551/mesiac

O univerzite

University of Sunderland získala univerzitný status v roku 1992, no má viac ako storočnú tradíciu, ktorá siaha do roku 1902, keď bol založený Sunderland Technical College. V súčasnosti tu študuje viac ako 20 000 študentov.

Život v kampuse

Ak sa rozhodnete pre Sunderlandskú univerzitu, spojíte sa s globálnou komunitou študentov z celého sveta. Približne pätina študentov prichádza z krajín mimo Spojeného kráľovstva a každý rok nastupuje viac nových študentov z celého sveta.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.