University of OxfordVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od9 551/mesiac

O univerzite

Oxford University je najstaršia britská univerzita. Radí sa medzi najprestížnejšie univerzity a podľa rebríčka THE z roku 2016 je najlepšou univerzitou na svete. Oxford je členom Russell Group, skupiny najprestížnejších výskumných univerzít v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu, že sa Oxford považuje za jednu z najnáročnejších univerzít, nedokončí ju iba 1 % prijatých študentov.

Život v kampuse

Centrum Oxfordu je doslova popretkávané historickými univerzitnými budovami a záhradami, ktoré sú zväčša majetkom colleges. College je komunita študentov a akademikov z rôznych odborov, ktorých spája miesto, kde bývajú. Často sa stretávajú pri rôznych mimoškolských aktivitách a večeri. Medzi najtradičnejšie mimoškolské aktivity patria futbal, rugby či veslovanie vo farbách college.

Ubytovanie

Na college študenti nielen bývajú a sa stravujú, ale taktiež tu prebieha časť výučby. Od jej výberu teda závisí dosť veľa praktických vecí, ktoré bude študent zažívať počas pobytu. Stará historická časť má svoju neopísateľnú atmosféru, ale hlási sa tam aj najväčší počet študentov. Menej "prestížne" či starobylé colleges majú menší nápor študentov, a teda je väčšia šanca, že miesto získate. Ďalšími faktormi pri výbere môžu byť počet študentov daného odboru, prítomnosť akademikov pre daný odbor či zázemie, ktoré college poskytuje, a tiež (ne)garantované ubytovanie, športoviská, dotovaná strava či finančná podpora. Pri voľbe college je preto veľmi užitočné poradiť sa s niekým, kto už daný odbor študuje a lepšie rozumie jednotlivým rozdielom.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.