University of CopenhagenDánsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od11 950/mesiac

O univerzite

Københavns Universitet je druhá najväčšia a najstaršia univerzitná a výskumná inštitúcia v Dánsku. Po švédskej univerzite v Uppsale je to druhá najstaršia vzdelávacia inštitúcia v Škandinávii. O význame výskumu svedčí aj osem absolventov, ktorí boli laureátmi Nobelovej ceny. Momentálne navštevuje univerzitu vyše 38 000 študentov, ktorí môžu študovať na jednej zo šiestich fakúlt: zdravotníctva a lekárskej vedy, humanitných štúdií, na právnickej, prírodoveckej, teologickej či na fakulte sociálnych vied.

Život v kampuse

Univerzita má štyri kampusy, každý s unikátnou atmosférou a prostredím. Či už budete študovať v historickom kampuse v centre mesta, alebo v špičkovom južnom kampuse s množstvom zelene, všade nájdete atmosféru vzdelávania a výskumu.

Ubytovanie

Hoci v Kodani existuje mnoho internátov (po dánsky kollegier), univerzita spravuje iba päť z nich, v ktorých môžu bývať iba tí študenti, ktorí úspešne zvládli aspoň dva roky štúdia. Väčšina internátov v Dánsku vo všeobecnosti ponúka izby pre jednu osobu.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.