University of California, BerkeleyUSA

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od17 679/mesiac

O univerzite

University of California, Berkeley je verejná výskumná univerzita v Berkeley, Kalifornia. Bola založená v roku 1868. Berkeley je najstaršou inštitúciou v systéme UC a má približne 350 vysokoškolákov a študentov postgraduálneho štúdia.

Život v kampuse

Život v Berkeley spája výskum a oddych, vedu s umením či vedu so športom. Keďže študenti univerzity prichádzajú z rôznych miest a prostredí, spoločne vytvárajú rôznorodé a dynamické spoločenstvo, ktoré sa snaží vytvoriť lepší svet.

Od roku 1930 je Medzinárodný dom sídlom študentov a študentov Berkeley z celého sveta. Pestré možnosti bývania, spoločenské a kultúrne podujatia a podporné služby pre všetkých študentov.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.