University of BergenNórsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od8 520/mesiac

O univerzite

University of Bergen je medzinárodne uznávanou výskumnou univerzitou. Akademická rozmanitosť a vysoká kvalita sú pre ňu kľúčové. UIB je najviac citovanou univerzitou v Nórsku. Existuje na nej šesť fakúlt s celkovým počtom 14 000 študentov. Z toho tvoria vyše 10 % zahraniční študenti. PhD kandidáti sú platenými zamestnancami, čím sa doktorandský študijný program na UIB stáva obzvlášť atraktívnym pre talentovaných mladých ľudí.

Život v kampuse

Kampus univerzity v Bergene má približne je súčasťou mesta, vďaka čomu ponúka nespočetné možnosti na spoločenské vyžitie. Okrem možností na život je tu vytvorené aj dobré zázemie pre služby za rozumnú cenu ako sú školenia, šport, kaviarne a zdravotnícke služby.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.