Université Pierre et Marie CurieFrancúzsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od10 800/mesiac

O univerzite

UPMC je najväčší vedecký a lekársky komplex vo Francúzsku, ktorý pôsobí v mnohých oblastiach výskumu s dosahom a úspechmi na najvyššej úrovni, čo dokazujú mnohé ocenenia, ktoré pravidelne získavajú výskumní pracovníci UPMC a množstvo medzinárodných partnerstiev, ktoré udržiava na všetkých piatich kontinentoch.

Život v kampuse

Kampus patrí pod Univerzitu Sorbonne, kde sa organizujú koncerty, exhibície, umelecké inštalácie či festivaly. Okrem toho je celý areál navrhnutý tak, aby čo najviac zvyšoval progres v učení a výskume.

Kampus ponúka viacero možností ubytovania, ako aj stravovania.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.