Technische Universität BerlinNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od6 800/mesiac

O univerzite

Technische Universität je technická vysoká škola založená v roku 1770 v Berlíne. Je to jedna z najväčších nemeckých a renomovaných medzinárodných univerzít. Navštevuje ju približne 34 000 študentov. Štúdium je rozdelené do siedmich fakúlt: Duchovné vedy, Matematika a prírodné vedy, Procesné vedy, Elektrotechnika a informatika, Doprava a strojárstvo, Plánovanie, výstavba a životné prostredie, Hospodárstvo a manažment.

Univerzita ponúka okolo 40 bakalárskych, 60 magisterských programov a ako jediná univerzita v hlavnom meste ponúka aj inžinierske predmety. Výsledky výskumov v prírodovedných disciplínach sa inovatívne orientujú na výskum v elektrotechnickom inžinierstve napríklad vo výpočtových vedách.

Študenti majú prístup do najmodernejšej vedeckej knižnice v Nemecku, ktorá sa rozprestiera na 30 tisíc štvorcových metroch. 1300 pracovní v rôznych prevedeniach, wifi, 300 počítačov, multimediálne pracovne, zasadačky či klubovňu intenzívne využíva viac ako 3100 návštevníkov denne.

Život v kampuse

TTU Berlin adaptuje nový prístup ku kampusom, a to prístup prostredníctvom IT. Hlavný kampus – Kampus Charlottenburg – prevádzkuje najväčšiu bezdrôtovú internetovú sieť svojho druhu na svete. Systém “innoCampus” má za cieľ zlepšiť a vzdelávanie prostredníctvom moderných metód e-learningu, e-teachingu, e-researchu a e-science.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.