Technická univerzitaSlovensko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od2 760/mesiac

O univerzite

Technická univerzita v Košiciach je verejnou vysokou školou, ktorá pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. TUKE má v súčasnosti 9 fakúlt technického, ale aj umeleckého smeru.

Život v kampuse

Študenti majú obrovský priestor pre spoločenské a kultúrne vyžitie v metropole východného Slovenska. Medzi iným sa môžu zapojiť aj do študentských klubov a organizácií, ako napríklad Folklórny súbor Jahodná, Univerzitný zbor Collegium Technicum, Študentská TV, Rádio9, BEST, IAESTE, Študentské informačné a poradenské centrum, PC klub, Študentská rada a mnoho iných organizácií.

Ubytovanie

Študentské domovy TUKE sú druhým domovom pre takmer 5000 študentov študujúcich na 9 fakultách.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.