Technical University of MunichNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od10 220/mesiac

O univerzite

Technická univerzita v Mníchove kombinuje špičkový výskum s jedinečnými vzdelávacími možnosťami pre študentov. Zameriava sa na nájdenie riešení hlavných výziev, ktorým čelí dnešná spoločnosť: zdravie a výživa, energia a prírodné zdroje, životné prostredie a podnebie, informácie a komunikácie, mobilita a infraštruktúra. Univerzita myslí a koná v podnikateľskom duchu. Jej cieľom je vytvoriť pre spoločnosť trvalú hodnotu.

Život v kampuse

Na univerzite je vždy čo robiť a študenti majú často viac spoločenských povinností než prednášok a skúšok. Študenti majú rôzne príležitosti, ako sa ponoriť do života kampusu. Organizujú sa festivaly, je tu možnosť zapájať sa do študentských orgánov alebo tu nájdete hudobné kluby a kreatívne výskumné projekty.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.