Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od6 800/mesiac

Najstaršia univerzita v Nemecku bola založená v roku 1386 a patrí medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie na svete.

Čo by ste mali vedieť?

  • Univerzita poskytuje štúdium na 12 fakultách.
  • Hovorí sa jej aj klenot nemeckej učenosti.
  • Pýchou školy je tunajšia knižnica s troma miliónmi kníh.

Život v kampuse

Študentský život v Heidelbergu je rozdelený do troch hlavných kampusov – v centre mesta sídlia fakulty humanitných a právnych vied, v kampuse na Neuenheimer Feld sú umiestnené fakulty prírodných a športových vied a väčšina lekárskych inštitútov. Ekonomické a sociálne vedy sú od roku 2009 sústredené v modernom kampuse Bergheim.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.