Ludwig Maximilians Universitat MünchenNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od10 220/mesiac

O univerzite

Ludwig Maximilians Universitat München, skrátene LMU, je považovaná za jednu z najvýznamnejších akademických a výskumných inštitúcií v Európe. Od svojho založenia v roku 1472 priťahuje učencov a talentovaných študentov z celého sveta, pričom vedie k spájaniu myšlienok, ktoré zlepšujú a menia náš zložitý svet. Z jej radov vyšlo 42 laureátov Nobelových cien a škola má prezývku Elitná univerzita.

Život v kampuse

Na LMU sa dá využiť veľa stimulujúcich akademických príležitostí, výhody prináša aj jej výhodná poloha v Mníchove, v krásnom meste s množstvom možností na kultúrne či športové vyžitie. Spojenie skvelého mesta a bohatých možností univerzitného kampusu len podčiarkuje.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.