King's College LondonVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od12 978/mesiac

O univerzite

Hlavný areál King's College London sa nachádza na ulici Strand v centre Londýna. Študenti tak môžu čerpať výhody zo života v absolútnom srdci Londýna, ale vďaka polohe sa im otvárajú aj skvelé príležitosti na získavanie stáží a kontaktov. Okrem finančníckeho centra City sa okolo Strand koncentruje právnické a justičné jadro Londýna. Na Strand je High Court, Inns of Court, zatiaľ čo Maughan Library je rovno oproti Law Society na Chancery Lane, kde sídli väčšina advokátskych kancelárií (Chambers). Zamestnávatelia vyhľadávajú absolventov King's pre ich schopnosť využiť nadobudnuté vzdelanie v praktickom živote a zamestnaní.

Život v kampuse

Okrem akademických aktivít má King's čo ponúknuť svojim študentom aj prostredníctvom aktívnych študentských spolkov, pro bono služieb a dobrovoľníctva na čele so študentskou úniou. Študenti si zakladajú a vedú spolky a kluby a ak sa zaujímate o niečo špeciálne, na čo ešte spolok neexistuje, môžete si ho sami založiť. Na Strand sa nachádza kariérne centrum (Careers Service), kde môžete vojsť v akomkoľvek čase s akoukoľvek požiadavkou. Ochotne vám skontrolujú životopis, motivačný list, prihláškový formulár, nasimulujú pre vás pracovné interview, pomôžu vám zostaviť dlhodobý plán, ako si vybudovať svoju vysnívanú kariéru alebo naopak, keď neviete, akú prácu chcete, poradia vám, čo by pre vás bolo vhodné. Študentská únia, kariérne centrum, ale aj manažment denno-denne prostredníctvom emailov informujú študentov o prednáškach, dňoch otvorených dverí a iných akciách konajúcich sa po celom Londýne.

King's College London je verejnou vysokou školou v Spojenom kráľovstve, jednou zo zakladajúcich inštitúcií Londýnskej univerzity, zároveň treťou najstaršou univerzitou vo Veľkej Británii a jednou z najlepších univerzít na svete. Akademické aktivity univerzity sú organizované do deviatich fakúlt, ktoré sú rozdelené do mnohých oddelení, centier a výskumných divízií. Medzi absolventmi a zamestnancami je 12 nositeľov Nobelovej ceny. Sunday Times ju vymenoval za univerzitu roka za akademický rok 2010/2011. Podľa Times Good University Guide sa mnoho predmetov vyučovaných na King's, ako napr. právo, medicína, história, politika, latinčina a stará gréčtina, hudba a ošetrovateľstvo, pravidelne umiestňuje v prvej päťke v krajine. Stomatológia je označovaná ako ,,Oxbridge Dentistry” – keďže Oxford a Cambridge neponúkajú tento predmet, King's zaujala prvé miesto. Navštevuje ju približne 20 000 študentov ročne.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.