Kajaani University of Applied SciencesFínsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od7 750/mesiac

O univerzite

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) je praktická alternatíva tradičného vysokoškolského vzdelania a poskytuje študentom vynikajúcu kombináciu praktických zručností spolu s teoretickou vedomostnou základňou. Niekoľko rokov po sebe je KAMK jedna z najlepších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku, ktorá ponúka študentom vysokokvalitné vzdelávanie a poradenstvo.

Život v kampuse

Súčasťou kampusu sú moderné technológie, ako sú laboratóriá pre dátové centrá a herné dizajny, 3D tlačiarne, robotika a smart gym. Okrem školiacich kníh a tlačených materiálov poskytuje knižnica v kampusoch rozsiahle elektronické zdroje.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.