Jönköping UniversityNórsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od10 270/mesiac

O univerzite

Jönköping University je jedna z najlepších biznis univerzít na svete orientovaná na praktickú výučbu a ponúka široké možnosti pre študentov, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis.

Život v kampuse

Mesto Jönköping sa nachádza na juhozápade Švédska. Univerzitu navštevuje približne 1 300 študentov zo zahraničia.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.