Inholland University of Applied SciencesHolandsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od9 001/mesiac

O univerzite

Štúdium na Inholland University sa orientuje na prax – počas štúdia a pracovnej stáže nadobudne študent skúsenosti v oblasti obchodu a priemyslu, čo ho optimálne pripraví na trh práce, a tak získa hlavne celoživotné cenné kontakty.

Život v kampuse

Školu navštevujú študenti zo 110 krajín sveta, čo zabezpečuje medzinárodného ducha a možnosť spoznať ľudí z každého kúta sveta. Škola sa nachádza v mestách Amsterdam/Diemen, Delft, Haarlem a v Haagu. Hlavne Amsterdam ponúka študentom široké možnosti – prácu, udalosti aj zábavu.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.