Imperial College LondonVeľká Británia

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od12 978/mesiac

O univerzite

Imperial College London je elitná londýnska univerzita, ktorá sa špecializuje na vedu, inžinierstvo, obchod a medicínu. Vo svetových rebríčkoch patrí do top 10 škôl na svete. Pôvodne bola súčasťou zoskupenia University of London. Imperial College získala úplnú nezávislosť v roku 2007 k 100. výročiu svojho založenia.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.