Humboldt Universitat zu BerlinNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od6 800/mesiac

O univerzite

Humboldtova univerzita je najstaršou berlínskou univerzitou. V roku 1810 ju ako Berlínsku univerzitu založil liberálny pruský reformátor školstva a jazykovedec Wilhelm von Humboldt, ktorého univerzitný model silne ovplyvnil ostatné európske a americké univerzity.

Od roku 1828 bola známa ako Univerzita Fridricha Viliama (Friedrich-Wilhelms-Universität), neskôr aj ako Univerzita pod lipami (Universität unter den Linden). V roku 1949 na počesť svojho zakladateľa a jeho brata, prírodovedca Alexandra von Humboldta, svoje meno zmenila na Humboldtovu univerzitu.

Život v kampuse

Humboldt Universitat sa pýši nielen úrovňou vzdelávania, ale aj mimoškolskými aktivitami tunajších študentvos. Jedným z hlavných spôsobov, ako na to, je vytvorenie plodného spoločenského života. Berlín je jedno z najzaujímavejších miest na svete a nepochybne bude mať čo ponúknuť každému, kto doň prichádza.

Ubytovanie

Na Humboldtovej univerzite existuje veľa dobrých možností na ubytovanie, ako sú študentské rezidencie, dom národov a súkromné priváty. Berlín je mesto nespočetných možností a to sa týka aj ubytovania.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.