Freie Universität BerlinNemecko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od6 800/mesiac

O univerzite

Die Freie Universität Berlin je súčasťou medzinárodného združenia Hochschule im Südwesten Berlins. Združenie bolo založené v roku 1948 s cieľom vytvoriť miesto pre bezplatné vyučovanie a výskum v západnom Berlíne. Podpora prišla od berlínskych politikov, ale predovšetkým z USA. Odvtedy hodnoty pravdy, spravodlivosti a slobody, ako aj medzinárodnej spolupráce definovali sebadôveru univerzity.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.