Delft University of TechnologyHolandsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od9 000/mesiac

O univerzite

Technische Universiteit Delft, tiež známy ako TU Delft, je najväčšia a najstaršia holandská verejná, technologická univerzita, ktorá sa nachádza v meste Delft v Holandsku. Považuje za jednu z najlepších univerzít v oblasti inžinierstva a technológie na celom svete. A je opakovane považovaná za najlepšiu univerzitu v Holandsku.

Život v kampuse

Denne zhruba 27 000 ľudí prechádza cez areál kampusu: študenti tam tak môžu stretnúť vedcov, návštevníkov a zamestnancov univerzity. Viac ako 161 hektárov robí areál väčším ako centrum mesta Delft a jeden z najväčších univerzitných areálov na svete.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.