Czech technical university PragueČesko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od3 840/mesiac

O univerzite

České vysoké učení technické v Prahe patrí k najstarším a najväčším technickým vysokým školám v Európe. V súčasnosti má ČVUT osem fakúlt (stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, architektúru, dopravnú, biomedicínske inžinierstvo, informačné technológie) a študuje tu viac ako 21 000 študentov.

Život v meste

Stovežatá Praha patrí k metropolám Európy, kde stretnete ľudí z celého sveta. Praha je obľúbeným mestom turistov, nájdete tu však aj pokojnejšie zákutia. Bohatý kultúrny, športový a spoločenský život je zárukou plnohodnotne strávených dní mimo univerzitných brán.

Ubytovanie

ČVUT ponúka študentom ubytovanie na internátoch v Prahe. V okolí areálu ČVUT v Dejvicích (Dejvická, Sinkuleho, Masarykova kolej), kúsok od Dejvíc v Bubenči (Bubenečská kolej, Orlík), na Strahove, v centre Prahy (Hlávkova kolej) a kúsok od centra v malebnej Prahe 4 - Podolí.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.