Aalborg University CopenhagenDánsko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od11 950/mesiac

O univerzite

Figuruje v medzinárodnom rebríčku najlepších svetových univerzít a v oblasti strojárstva, robotiky a technológií patrí medzi najväčšie a najlepšie univerzity v Škandinávii.

Život v kampuse

Študenti môžu študovať v meste Aalborg, Kodaň alebo Esbjerg. Každé mesto je niečím výnimočné, no Aalborg je známy kanálom Limfjorden, ktorý rozdeľuje mesto na dve časti.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.