O štúdiu v zhraničí

Prečo študovať v zahraničí?

Úroveň štúdia v zahraničí je veľmi vysoká. Vybavenie a možnosti škôl sa nedajú porovnať s našimi a lektori aj študenti sú vo svojej práci motivovanejší. Vďaka zahraničným skúsenostiam sa mladý človek zároveň stáva atraktívnejším na trhu práce. Navyše, má možnosť spoznať svet, nových ľudí a naučiť sa cudzí jazyk.

Uplatnenie

Rok strávený na prestížnej zahraničnej univerzite zasvieti v každom životopise a zabezpečí lepší štart do ďalšej etapy života. Absolvent má doma vyššiu šancu nájsť si lepšie ohodnotenú prácu alebo môže zostať pracovať v zahraničí, kde naplno využije získané skúsenosti a jazykové schopnosti.

Životné náklady a školné

Celkové náklady na život a štúdium v zahraničí závisia od krajiny, v ktorej sa mladý človek rozhodne študovať. Aj keď rok štúdia na prestížnej svetovej univerzite nie je práve najlacnejšia záležitosť, vďaka nášmu výhodnému sporeniu a pôžičke na vzdelanie si ho teraz môže dovoliť každý už od 10 € mesačne.

Čo potrebujem na štúdium?

Odchod do zahraničia za vzdelaním si vyžaduje predovšetkým výbornú znalosť cudzieho jazyka, ktorú treba preukázať jedným zo štandardizovaných certifikátov. Po vyplnení prihlášky na univerzitu a splnení ďalších administratívnych úkonov napíše každý záujemca vstupnú esej a absolvuje motivačný pohovor. Pred začiatkom štúdia odporúčame aj poistiť sa.